ŠKOLENÍ a ZKOUŠKY

pro odbornou způsobilost

profesní kvalifikace Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M


Aktuální informace o zkouškách:

Termíny zkoušek


11.12.2020 od 08:30 hod. na adrese Pohranicní 20 Decín
11.12.2020 od 12:30 hod. na adrese: Kolárova c 8, Teplice
18.12.2020 od 12:30 hod. na adrese: Nerudova 957/7 Chomutov

Online testy


více informací o zkouškách zde


Novinky

- Vzdělávací program Strážník obecní a městské policie (akreditace MSMT -190/13-212/7) - více info zde .

- Dne 8.8.2014 jsem obdržel od MŠMT akreditaci vzdělávacího programu Pracovník dohledového centra kód 68-003-H pod č.j. MSMT-17070/2014-1/490.                                           

- Připravujeme speciální kurz pro osobní strážce:                                                                                 

Pro absolvování kurzu je nutné předložit aktuální výpis z rejstříku trestů, podepsat čestné prohlášení o tom, že osoba, která se účastní kurzu není trestně stíhána a nebyla v posledních 10 letech odsouzena pro úmyslný trestný čin. Kurz je vhodný zejména pro osobní strážce, bezpečnostní pracovníky, detektivy, osobní řidiče, příslušníky ozbrojených složek, ale může se ho zúčastnit i široká veřejnost, která by si tuto činnost chtěla vyzkoušet na vlastní kůži. Úspěšní absolventi kurzu získají certifikát o absolvování kurzu.


O NÁS

Bezmála 30 let jsem pracoval u Policie ČR v různých funkcích od hlídkového příslušníka policie až po náměstka ředitele PČR v Chomutově. Prošel jsem od činnosti vyhledavatele až po práci kriminalisty na různých problematikách - majetková trestná činnost, mravnostní a násilná tr.činnost ( vraždy, loupežná přepadení, znásilnění, vydírání, nedovolené ozbrojování, nedovolené užívání omamných prostředků atd..) Jsem JUDr. (správní a bezpečnostní právo.)

Do civilu jsem odešel na vlastní žádost v roce 2000 a poté jsem nastoupil do vězeňství-konkrétně Věznice Všehrdy, kde jsem 9 let pracoval jako výchovný pracovník mezi odsouzenými.


Jsem držitelem autorizace MV ČR č.j. 50870-3-/V0-2009 k získání dílčí kvalifikace Strážný a akreditací MŠMT č.j. MSMT-190/13-212/7 Strážný kód 68-008-E a MSMT- 11027/13-212/275 Detektiv koncipient 68-009-M. Na základě profesních předpokladů jsem získal shora uvedenou autorizaci a dvě akreditace.

Činnost zkušebního komisaře a školitele ve shora uvedených problematikách provádím od roku 2009 a patřím mezi první tři soukromé osoby, které v roce 2009 obdržely od Ministerstva vnitra ČR autorizaci pro obě specializace.

Jako předseda komise, nebo její člen jsem prováděl zkoušky u několika tisíc zájemců / přes 5000 osob/ ze soukromých bezpečnostních služeb, nebo z řad jednotlivých zájemců. Podílel jsem se na školení a zkouškách u 25 soukromých bezpečnostních služeb.

V průběhu své činnosti jsem soustředil tým spolupracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří se profesionálně zabývají bezpečnostní problematikou. Všechny kontaktní osoby (viz kontakty) mají bohaté profesní zkušenosti v boji s trestnou činností. Někteří spolupracovníci ovládají bojová umění a pracují jako špičkoví odborníci při ochraně života a zdraví VIP a majetku s osob.